ارتباط با مدیریت
نام:
دکتر سید هادی سرکشیک زاده
مدرس:
دین و زندگی
سابقه تدریس:
11 سال
تألیفات:
اولین کتاب جامع خلاصه محور کنکور دین و زندگی ، جامع مفاهیم آیات کنکور دین و زندگی، دین و زندگی جامع , چکیده دین وزندگی ، بانک تست ، شب امتحان ، آموزش دین و زندگی ، آشتی با آیات و مفاهیم کنکور دین و زندگی انتشارات تخته سیاه، پنج آزمون انتشارات اندیشه فائق ، سوت پایان انتشارات بیست
افتخارات علمی:

- مدرس وکارشناس برنامه  فرصت برابر و کارنامه بیست در شبکه آموزش (۷) سیما

- مدرس و کارشناس برنامه زنده با کلاس در شبکه شما  سیما

- عضو هیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور

- نویسنده ستون ویژه نامه کنکور روزنامه جام جم

- استاد پاسخگوی سوالات کنکور سراسری انتشارات راه اندیشه

- عضو هیئت تحریریه مجله آموزشی نما

-  ناظر آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

- مولف نشرهای : تخته سیاه ، اندیشه فائق و بیست

- طراح و مبتکر تدریس مفاهیم آیات با کلمات

 

 

viagra pills